Wetenschappelijke Dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee

De Noordzee is een gevoelig ecosysteem dat onder zware druk staat van intense menselijke activiteiten zoals zand- en grindwinning, storten van baggerspecie, windmolenparken, aquacultuur, scheepvaart, olie- en gaswinning, toerisme. De hele Noordzee wordt omringd door dichtbevolkte, sterk geïndustrialiseerde landen. Ook het deel voor onze Belgische kust vormt hierop geen uitzondering, integendeel. Het Belgische deel van de Noordzee ondervindt duidelijk een invloed van al deze menselijke activiteiten. Maar wetende dat het niet mogelijk is om de menselijke activiteiten te verwaarlozen bij het beheer van onze Noordzee, moeten we een goede balans vinden tussen deze activiteiten en de bescherming van het mariene milieu. De Wetenschappelijke Dienst Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee, van de OD Natuur, is verantwoordelijk voor de opvolging van de volgende onderwerpen in België.

De BMM staat tevens voor een team van mensen, die er alles aan doen om de kennis van de Noordzee te verbeteren en om wetenschappelijke mariene diensten aan te bieden.

plane OO-MMM
flinterstar incident

 

ZAGRI marine sand and gravel extractions
aquaculture

 

windfarm
seals marine mammal monitoring