Meld de vondst van een geringde vogel

Jouw gegevens

Klik op de kaart op de juiste vindplaats om dit automatisch in te vullen.
De exacte plaats van de vondst wordt automatisch ingevuld als je op de kaart klikt. Data © OpenStreetMap contributors.
Datum volgens het formaat DD/MM/JJJJ invoeren. Voorbeeld: 31/07/2015

Je hebt een geringde vogel gevonden

Ringen is een methode om de verplaatsingen en de demografie van wilde vogels te bestuderen. Concreet betekent het dat er een lichte, genummerde ring wordt aangebracht aan de poot van de vogel. Volgens de grootte van de poten van de verschillende vogelsoorten, bestaan er uiteraard ook verschillende afmetingen onder de ringen. Op elke ring staat een unieke code samen met het adres van de voor de ring verantwoordelijke wetenschappelijke instelling. Deze unieke code bestaat uit een nummer of een combinatie van cijfers en letters.

Wanneer een geringde vogel wordt teruggevonden, worden de ringgegevens vergeleken met de terugmeldingsgegevens. Dit laat toe om gegevens betreffende trekroutes, rustplaatsen tijdens de trek, levensduur, plaatstrouw aan de broedplaats enz te verzamelen. Deze gegevens worden vervolgens ter beschikking gesteld aan onderzoekers en aan de overheid. Zo leert men de wilde vogelpopulaties beter kennen. En beter kennen betekent beter beschermen. Dit is alvast onze belangrijkste doelstelling!

Dit principe van uitwisseling van gegevens verklaart waarom het ringen van wilde vogels beheerd wordt door openbare wetenschappelijke instellingen. In België wordt dit onderzoek georganiseerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, een van de federale wetenschappelijke instellingen.

Het ringen zelf is in zover bijzonder omdat het hoofdzakelijk steunt op de vrijwillige medewerking van amateur-ornithologen. In België zijn er meer dan 350 medewerker-ringers actief. Gedurende verschillende jaren hebben zij stage gelopen bij ervaren ringers en slechts na het slagen in specifieke examens krijgen ze van de daartoe bevoegde instanties (in Vlaanderen het Agentschap voor Natuur en Bos) een officiële ringvergunning. Maar hun inspanningen zouden slechts weinig voorstellen, indien we niet konden rekenen op de medewerking van het brede publiek dat het vinden van geringde vogels (terugmeldingen) meldt.

Elke terugmelding telt! Of de vogel in de naburige gemeente of duizenden kilometer hier vandaan werd geringd. Of het nu gaat over een eerder zeldzame of juist een algemene soort, elke informatie is interessant, want elke vogelsoort kan mogelijk bedreigd worden.

Hartelijk dank om dit formulier in te vullen als je een geringde vogel vindt. Dank zij de informatie die jij aanbrengt, kunnen we een steekkaart aanmaken met alle beschikbare gegevens van de vogel in kwestie. Deze steekkaart wordt je zo spoedig mogelijk toegestuurd.

Dank voor je medewerking tot een betere kennis van onze het wild levende vogels.

Plaats van je vondst

Zoom op de kaart in en klik op de plaats waar je de vogel hebt gevonden. De coördinaten worden automatisch in het formulier toegevoegd.