De weg naar “ NewRV

Om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en tegemoet te komen aan nationale en internationale monitoringverplichtingen, maken vele Belgische instituten en universiteiten regelmatig gebruik van RV Belgica – het Belgisch oceanografisch onderzoeksschip – om hun studiegebied te bereiken en onderzoeken. De zeegaande wetenschappers observeren en tellen, vissen en grijpen, meten en testen, etc., en gebruiken een breed scala aan wetenschappelijke instrumenten om hun gegevens te verzamelen, vooraleer deze in een later stadium worden geanalyseerd en vertaald naar nieuwe inzichten en/of beleidsadvies. Op deze manier is RV Belgica niet alleen relevant voor wetenschappers en beleidsmakers, maar beïnvloedt zij ook het dagelijks leven van alle Belgen, ook van de inwoners van het binnenland. Aangezien een aanzienlijke hoeveelheid kennis vereist is om onze Noordzee levensvatbaar en winstgevend te houden, is het in ieders belang dat de diepblauwe motor van de Noordzee blijft draaien, en dat ons begrip van onze zeeën blijft toenemen. Denk bijvoorbeeld aan duurzame visserij, windenergie, zandwinning en toerisme, allemaal economische sectoren die op een of andere manier baat hebben bij het werk dat aan boord van RV Belgica wordt uitgevoerd.

NewRV?
De volgende RV ?

Na meer dan 33 jaren (RV Belgica werd gebouwd in Temse in 1984) van waken over de fortuinen van de Noordzee gedurende ongeveer 200 zeedagen per jaar, is het zowel voor het publiek als voor beleidsmakers duidelijk dat een vervanging voor RV Belgica, voorlopig aangeduid via de projectnaam “ NewRV ”, uitermate nodig is. Het bouwen van een nieuw onderzoeksvaartuig is de enige manier om de wetenschappelijke tijdreeksen die door de huidige Belgica in het Belgisch deel van de Noordzee werden opgebouwd, verder uit te breiden en ervoor te zorgen dat we kunnen blijven voldoen aan de Belgische monitoringverplichtingen. Ook het opstarten van nieuwe wetenschappelijke avonturen en campagnes in gebieden buiten de geografische reikwijdte van de andere schepen die beschikbaar zijn voor de wetenschap in België, of die niet in de agenda's van deze schepen kunnen worden ingepland, wordt moeilijk in afwezigheid van een nieuw onderzoeksschip.

Na raadpleging van de wetenschappelijke gebruikers, een haalbaarheidsstudie (inclusief conceptuele ontwerpstudie), en tientallen budgettaire en technische informatiesessies, ging de Ministerraad officieel akkoord met de vervanging van RV Belgica door de nodige budgetten te verstrekken (31 maart 2017) en de overheidsopdracht uit te schrijven (12 juni 2017). “ NewRV ” zal een multidisciplinair oceanografisch onderzoeksschip zijn, dat ruimte biedt aan meer wetenschappers en jaarlijks meer tijd op zee zal spenderen (rond 300 dagen per jaar). Het zal worden gebouwd volgens de strengste normen inzake energieverbruik, uitstoot (groen schip) en geluidsproductie (akoestisch stil schip) en zal zijn uitgerust met state-of-the-art akoestische onderwatersensoren die de waterkolom analyseren (fauna inbegrepen), evenals de bodem en het substraat. Het schip zal ook dienen als platform voor Europese samenwerking en zal worden aangepast aan de bestaande moderne Europese Mariene Onderzoeksinfrastructuur. Dit zal ook nieuwe mogelijkheden voor Belgische onderzoekers met zich meebrengen, zoals onderzoek dat het gebruik van afstandsbediende voertuigen (ROVs – Remotely Operated Vehicles, of AUVs – Autonomous Underwater Vehicles) vereist.

Meer details over de technische specificaties van “ NewRV ” kunnen worden geraadpleegd op de begeleidende poster (EN).

Details over de timing van de offerte, de ontwerp- en bouwprocessen worden weergegeven op onderstaande tijdlijn.

 • 2005

  Akkoord

  Akkoord van de Belgische Federale Staat voor de opstart van een haalbaarheidsstudie voor de vervanging of modernisering van de RV A962 Belgica

 • 2008

  Wetenschappelijke werkgroepen

  Wetenschappelijke noden

 • 2009

  Haalbaarheidsstudie

  → Enige optie: RV A962 Belgica dient te worden vervangen door een nieuw schip “ NewRV

 • 2013

  Akkoord

  Akkoord van de Belgische Federale Staat met het resultaat van de haalbaarheidsstudie en voor de opstart van een financieringsstudie voor de vervanging of modernisering van de RV A962 Belgica

 • 2014

  Akkoord

  Akkoord van de Belgische Federale Staat met het resultaat van de financieringsstudie
  → Beste optie: RV A962 Belgica dient te worden vervangen door een nieuw schip “ NewRV

 • 2016

  Principeakkoord

  Hoofdakkoord van de Belgische Federale Staat om RV A 962 Belgica te vervangen en om het aanbestedingsproces op te starten via een samenwerking tussen Defensie, BELSPO & RBINS

 • 2017

  31 Maart 2017

  Overeenkomst van Federale Belgische staat ter vervanging van RV Belgica


  12 Juni 2017

  Lancering van openbare aanbesteding


  22 September 2017

  Deadline indienen van offertes


  Einde 2017

  Toekennen van contract voor ontwerp en bouw

 • 2018-

  Januari – Augustus 2018

  Gedetailleerd ontwerp door gecontracteerde scheepswerf


  September 2018 – 2020

  Bouw van “ NewRV ” door gecontracteerde scheepswerf

 • 2020

  Herfst 2020

  Inbedrijfstelling “ NewRV