RV Belgica continue metingen (ODAS III)

Gelieve een campagne op de 'Navigatie' tab te selecteren om te beginnen.

Tijdpunt (CET)

 

Wat is ODAS?

ODAS staat voor Oceanographic Data Acquisition System. Dit systeem verzamelt, verwerkt en stockeert oceanografische, meteorologische, navigatie (positie, koers en snelheid van het schip) en andere data afkomstig van verschillende meettoestellen geïnstalleerd aan boord van de nieuwe RV Belgica.

Het MDM 500 systeem van Kongsberg wordt gebruikt voor data-acquisitie en data-opslag in een aan boord geïnstalleerde MS SQL database. Bovendien beschikt MDM 500 over een event logger aan boord die alle relevante metadata van de sensoren registreert (kalibratie-informatie, sensormodel, inzetperiode, enz.)

Gegevens en metadata (van de sensoren) worden om de 10 minuten via een satellietverbinding doorgestuurd naar OD Natuur - Meetdienst Oostende (MDO), waar de gegevens worden toegevoegd aan de kopie van de database aan land.

Alle on-shore MS SQL (meta)data worden vervolgens overgezet naar een PostgreSQL database gehost in Brussel voor verspreiding volgens INSPIRE en OGC (d.w.z. SensorML voor informatie over sensoren, Observaties en metingen voor Data). De gegevens en metadata zijn beschikbaar op de RV Belgica website en via webservices.

 

Welke gegevens worden getoond in het visualisatieprogramma?

De gegevens weergegeven in dit visualisatieprogramma vormen slechts een deel van de volledig beschikbare dataset sinds 2004. Het volgende beleid is van toepassing op deze gegevens:

  • Datapunten worden met een interval van 10 minuten weergegeven, ondanks de beschikbaarheid van data met een hogere frequentie.
  • De verschillende parameters van de datapunten worden in de tabelweergave getoond. In de kaartweergave kan ongeveer één gegevenspunt per uur worden geraadpleegd.
  • Indien de positiegegevens van een datapunt als onbetrouwbaar aangeduid staan, worden er geen metingen met betrekking tot dat punt weergegeven, wat resulteert in een hiaat in de tijdsreeks.
  • Indien er meerdere sensoren zijn die dezelfde parameter meten, wordt de meest betrouwbare en nauwkeurige sensor geselecteerd.
  • Parameters met een onbetrouwbare kwaliteitsvlag worden niet weergegeven in de resultaten.
  • Sommige parameters werden automatisch berekend op de basis van andere gemeten parameters.

 

Waarom is het aantal parameters niet constant?

Doorheen de geschiedenis van de RV Belgica is het aantal en de kwaliteit van de goed werkende sensoren aan boord in de loop der jaren geleidelijk toegenomen. Sinds de installatie van het Automatic Underway Measurement System (AUMS) in 2012 is het aantal beschikbare parameters uitgebreid en is de resolutie en betrouwbaarheid van veel gemeten parameters verbeterd. Het aantal parameters is verder toegenomen op de nieuwe RV Belgica waar tot 500 parameters tegelijkertijd per seconde kunnen worden geregistreerd. MDO archiveert de volledige geschiedenis van de automatische metingen sinds 1984. Dit visualisatieprogramma toont voor elk datapunt slechts die waarden waar de automatische kwaliteitscontroleroutines geen problemen hebben ontdekt.

 

Databeleid

OD Natuur verstrekt de online gegevens "zoals ze zijn" uitsluitend voor informatieve doeleinden. De automatisch verzamelde gegevens die in ‘near real-time’ op deze pagina beschikbaar gemaakt worden, werden niet onderworpen aan menselijke kwaliteitscontrole en zijn dus niet geschikt voor referentiegebruik. Aanvragen voor grondig gecontroleerde referentiegegevens kunnen ingediend worden bij het Belgisch Marien Data Centrum. De gecontroleerde referentiegegevens kunnen aangevraagd worden voor alle beschikbare parameters, in de best beschikbare resolutie. Deze gegevens bevatten ook alle metingen met kwaliteitsproblemen, aangeduid met de passende kwaliteitsvlaggen. Exacte informatie over hoe en met welke apparatuur een specifieke parameter op een gegeven tijdstip werd gemeten is meestal ook beschikbaar.

Alle ODAS-gegevens die door het Belgisch Marien Data Centrum ter beschikking worden gesteld, vallen onder de licentie Creative Commons zero (CC0). Voor meer informatie, zie https://creativecommons.org/choose/zero/