Golfenergie

Projects »


Golven ontstaan door de beweging van de wind over het wateroppervlak. De wrijving tussen wind en water zorgt voor rimpelingen en tenslotte een golf. De sterkte van de golf hangt af van factoren zoals windsnelheid, tijd en afstand.

Golven zijn een energiebron en zouden kunnen gebruikt worden om een deel van de benodigde electriciteit op te wekken. Het probleem hierbij is om een manier te vinden om de golfenergie om te zetten in bruikbare energie, namelijk in electriciteit.

Er bestaan verschillende technieken om golfenergie om te zetten in electriciteit :

  • oppervlaktestructuren die energie opwekken door een op- en neergaande beweging op het wateroppervlak.
  • onderwaterstructuren die vastgemaakt zijn aan de zeebodem en energie opwekken door drijvende delen in de waterkolom.

Bij MB van 13 april 2015 werd aan de THV Mermaid een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een pilootproject van golfenergieconvectoren (WEC) met een totaal vermogen van maximaal 5 MW gegeven. Er wordt één proefveld toegelaten waarbinnen één of meerdere WEC-systemen in de vrije zone tussen de windturbines wordt geplaatst.

Op 19 december 2016 heeft NEMOS een aanvraag (inclusief een milieueffectenrapport en een niet-technische samenvatting) ingediend tot het verkrijgen van een milieuvergunning voor de bouw en de exploitatie van een tijdelijke testinstallatie voor de omzetting van golfenergie naar elektrische energie, op ee afstand van 500 meter ten noorden van de oostelijke havendam van de haven van Oostende. Na een operationele testfase van 3 jaar die loopt tot 2020 wordt de installatie ontmanteld en verwijderd.

golfenergie