Belgisch ringwerk

Waarom vogels ringen?

Het individueel merken of ringen is een methode om wilde vogelpopulaties op te volgen. Op deze manier kunnen we de trek en de demografie bestuderen.

Meer informatie »

Hoe medewerker-ringer worden?

Het ringen van wilde vogels vereist een grote kennis inzake determinatie en gedrag. Het certificeringsproces duurt ten minste 4 jaar.

Ik zou meer willen weten »

Heb je een geringde vogel gevonden?

Elke vondst telt! Dank je om het ons te laten weten als je een geringde vogel vindt. We maken een terugmeldingsfiche aan en bezorgen ze jou met alle beschikbare gegevens van de vogel in kwestie.

Meld de vondst van een geringde vogel »

Hoe werken we?

Een minutieus werk verricht door de samenwerking van honderden vrijwillige medewerker-ringers, dit alles voor de wetenschap en het natuurbehoud!

Organisatie en werkingsprocedures »

Onderzoeksprogramma's

Het Belgisch Ringwerk neemt deel aan verschillende nationale en internationale onderzoeksprogramma's.

Meer informatie »

Documenten voor medewerker-ringers

Procedures en de laatste versie en handleiding van PAPAGENO zijn hier beschikbaar voor medewerker-ringers van BeBirds.

Toegang naar de documenten »

Toegang tot de gegevens

Vogels worden geringd voor de wetenschap en voor het natuurbehoud. Voor studie- en beheerdoeleinden zijn de gegevens dus uiteraard toegankelijk voor onderzoekers en bevoegde overheden.

Gegevens »

Trek in beeld

Raadpleeg de gegevensbank en bekijk de terugmeldingen voor meer dan 250 soorten.

Kaarten raadplegen »

Jaarverslagen

Elk jaar publiceren we een verslag met o.a. het aantal geringde vogels en de markante feiten van de lopende onderzoeksprogramma's.

Download