Cooperation

Sinds de jaren zeventig bestaat er een samenwerking tussen de Belgische Marinecomponent en de“voorouders” van OD Natuur (BMM,…) en dit om het marien wetenschappelijk onderzoek mogelijk te maken in het Belgische deel van de Noordzee. Toen gebruikten wetenschappers op onrgelmatige basis, Belgische militaire schepen zoals de “Mechelen”, “Spa” en “Zenobe Gramme”. Om het marien onderzoek verder uit te breiden, was er nood aan een echt Belgisch oceanografisch onderzoeksschip.

Daarom besliste de Belgische regering in 1979 over te gaan tot de bouw van zo een schip, de RV A962 Belgica. De kiel werd op 17 oktober 1983 geleverd door de Boelwerf in Temse. Toen het schip klaar was, werd het op 5 juli 1984 gedoopt door Koningin Fabiola.

De toenmalige Ministeries van Defensie en Wetenschapsbeleid kwamen tot een akkoord om de activiteiten van RV Belgica te organiseren en deze conventie houdt nu al meer dan 30 jaar stand (met een aantal aanpassingen). Het blijft een succesvolle samenwerking! De Belgische Marine levert de bemanning, de operationele ondersteuning en de thuishaven in de haven van Zeebrugge, terwijl OD Natuur verantwoordelijk is voor het budget, de wetenschappelijke instrumentatie en de planning van de wetenschappelijke campagnes. We hopen dat deze samenwerking in de toekomst kan uitgebreid worden wanneer een nieuwe RV Belgica II wordt gebouwd.

mil.be logo Marine Component logo RV Belgica logo