RV Belgica Een dienstverlenend oceanografisch onderzoekschip


Waar is RV Belgica?

Informatie van: (CET)

Campagneprogramma

Nieuwe RV Belgica


RV Belgica, het nieuwe oceanografisch onderzoeksschip van 71 meter lang, is klaar om de komende decennia een sleutelrol te spelen in het Belgische en Europese mariene onderzoek.

De nieuwe RV Belgica gaat op expeditie om de continuïteit in de ondersteuning van de mariene wetenschappen te verzekeren en de naleving van de nationale en internationale verplichtingen van ons land te garanderen. Zo neemt het schip de belangrijke rol over van haar voorganger RV A962 Belgica (te water gelaten in 1984 en sinds september 2021 een tweede leven beschoren als Oekraïens onderzoeksschip) om de toestand van de Belgische en omliggende mariene wateren te monitoren (waterkwaliteit, marien leven, milieu-impact van menselijke activiteiten, bv. windmolenparken, zandwinning, ...).

De internationale dimensie van mariene wetenschap zal verder worden benadrukt in de agenda van RV Belgica, bijvoorbeeld door middel van door Europa gefinancierde programma's (zoals het Eurofleets netwerk dat Europese onderzoekers toegang geeft tot een breed scala van Europese en internationale mariene infrastructuren voor marien onderzoek). Daarnaast zullen ook privéchartering en opdrachten voor andere eindgebruikers mogelijk zijn.

De RV Belgica zal vanuit Zeebrugge vertrekken voor meerdaagse en meerweekse campagnes gedurende maximaal driehonderd dagen per jaar. Het vaargebied omvat de Noordzee, de noordoostelijke Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee, met een ijsklasse voor zomeroperaties in Arctische gebieden en een autonomie van 30 dagen.

De RV Belgica houdt toezicht op de kwaliteit van de Noordzee door voortdurend allerlei gegevens te verzamelen over de biologische, chemische, fysische, geologische en hydrodynamische processen die er zich afspelen (monitoring). Wetenschappers nemen stalen van water, bodem en levende organismen. Ze testen nieuwe visserijtechnieken, onderzoeken de invloed van zandwinning op de zeebodem en bestuderen het effect van windmolenparken op het leven in zee. Nieuwe mogelijkheden van dit vaartuig zijn het in kaart brengen en analyseren van de volledige waterkolom (incl. fauna), de zeebodem en de ondergrond tot een waterdiepte van 5000 m, daarnaast is het ook een platform voor het gebruik van bestaande grote Europese infrastructuur voor marien onderzoek, zoals Autonomous Underway Vehicles (AUV's), Remotely Operated Vehicles (ROV's), Unmanned Aerial Vehicles (UAV's), seismische systemen, sediment- en rotsboorapparatuur.

Als modern onderzoeksschip blijft RV Belgica in de voorhoede van de zeegerelateerde wetenschap en technologie en beantwoordt ze ook aan de noden geformuleerd door ERVO & the European Marine Board (EMB_Factsheet_PP25_Research_Vessels.pdf ) om te helpen verzekeren dat België & Europa wereldleiders kunnen blijven in zeewetenschap en exploratie.

Wij wensen haar een productieve reis toe!

RV Belgica jaarprogramma

Campagnetabel » Campagnetijdlijn » Onderzoeksprogramma's »