Doel:

De Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS) stelt een kader vast waarbinnen de lidstaten de nodige maatregelen nemen om uiterlijk in 2020 een goede milieutoestand te bereiken of behouden. Op die manier moeten de mariene ecosystemen uit heel Europa beschermd en eventueel hersteld worden. In België, is de BMM verantwoordelijk voor de monitoring van deze toestand.

Goede milieutoestand:de milieutoestand van de mariene wateren wanneer deze tot ecologisch verscheidenen dynamische oceanen en zeeën leiden die schoon, gezond en gelet op hun intrinsieke omstandigheden productief zijn, en wanneer het gebruik van het mariene milieu op een duurzaam niveau is, aldus het potentieel voor gebruik en activiteiten door de huidige en toekomstige generaties veiligstellend”.

Toepassingsgebied in België: Belgisch Continentaal Plat

 

 

Uitvoering:

 

zeehonden