Goede milieutoestand en milieudoelen

Net als alle lidstaten van de Europese Unie die aan zee grenzen, moet België voor zijn zee een mariene strategie uitwerken om tegen 2020 tot de ‘goede milieutoestand’ (GMT) te komen. In deze strategie wordt geformuleerd hoe de goede milieutoestand bereikt wordt door middel van 11 kwalitatief beschrijvende elementen of thema’s: elementen die verwijzen naar de toestand van het mariene milieu en elementen die verwijzen naar de belangrijkste of meest relevante antropogene druk.

2012  

In 2012 werden de Goede milieutoestand en 50 meetbare milieudoelen gedefinieerd voor de Belgische mariene wateren die tevens de basis waren voor het opstellen van het monitoringsprogramma in 2014 en aan de hand waarvan de toestand werd beoordeeld in 2018.

2018  

In 2018 werden de definitie van de Goede milieutoestand en de milieudoelen voor de Belgische mariene wateren herzien voor de volgende uitvoeringscyclus. Hierbij werd rekening gehouden met de Europese beoordeling en het nieuwe Besluit 2017/848 van de Commissie.