2022 – 2de cyclus

In 2022 werd een nieuw maatregelenprogramma opgesteld met een waaier aan maatregelen die betrekking hebben op verschillende milieuaspecten zoals biodiversiteit, bodemintegriteit, onderwatergeluid en waterkwaliteit. Het betreft onder meer sensibiliseringsacties, bijkomende controle en handhaving en milieuherstellende maatregelen. Het maatregelenprogramma beantwoordt ook aan de instandhoudingsdoelstellingen van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn (Natura 2000).

Het programma en de resultaten van de openbare raadpleging zijn beschikbaar op de website van DG Leefmilieu.

2016 – 1ste cyclus

Het eerste maatregelenprogramma werd opgemaakt in 2016 in uitvoering van artikel 13 van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRMS).