Beoordeling 2012

In een eerste fase binnen de KRMS werd in 2012 een beoordeling van de milieutoestand van de Belgische wateren opgesteld: wat is de actuele toestand en welke menselijke activiteiten beïnvloeden deze toestand? Tegelijkertijd werden, naast deze initiële beoordeling, ook de goede milieutoestand en milieudoelen bepaald.

Documenten:

Initiële Beoordeling voor de Belgische mariene wateren (2012)