In een eerste fase werd een beoordeling van de milieutoestand van de Belgische wateren opgesteld: wat is de actuele toestand en welke menselijke activiteiten beïnvloeden deze toestand? Ook werd de “goede milieutoestand” (GMT) van de mariene gebieden bepaald; dat is de toestand die we willen bereiken. Op basis van elf kwalitatief beschrijvende elementen of thema’s werden 50 milieudoelen bepaald die gehaald moeten worden om de goede milieutoestand te bereiken. De toestand wordt geëvalueerd aan de hand van verschillende monitoringsprogramma’s en indicatoren. Ten slotte werden verschillende maatregelen gedefinieerd met het oog op het bereiken van de GMT.

Documenten:

Initiële Beoordeling voor de Belgische mariene wateren (2012)
Omschrijving van Goede Milieutoestand & vaststelling van Milieudoelen voor de Belgische mariene wateren (2012).