Aquacultuur

Aquacultuur is het kweken van vissen, schaaldieren, schelpdieren en waterplanten. Deze innovatieve en duurzame technologie kan de voedselproductie bevorderen en overbevissing tegengaan.

In het Belgisch deel van de Noordzee zijn in het Marien Ruimtelijk Plan twee zones voorzien waar duurzame aquacultuur toegelaten is, namelijk in de windmolenconcessiezone van Belwind (fase 1) en C-Power. Als voorwaarde wordt gesteld dat deze activiteit de eutrofiëring van het zeewater in deze gebieden moet verminderen.


aquaculture map nl

Hoewel de afgelopen jaren in ons land nieuwe ideeën zijn ontstaan voor aquacultuuractiviteiten, vindt er nog geen commerciële aquacultuur plaats in ons deel van de Noordzee.

Aquacultuur