Marien Ruimtelijk Plan

De Belgische Noordzee is één van de meest ‘gebruikte’ zeeën ter wereld. In de Noordzee vinden talrijke activiteiten plaats, zoals scheepvaart, visserij, zandwinning, energieproductie (windmolens). Om het mogelijk te maken deze activiteiten naast elkaar te laten plaatsvinden met zo weinig mogelijk nadelige effecten voor de Noordzee, nam de minister bevoegd voor de Noordzee het initiatief voor een marien ruimtelijk plan. In maart 2014 werd een koninklijk besluit tot vaststelling van het marien ruimtelijk plan voor het Belgische deel van de Noordzee gepubliceerd voor de periode 2014-2020. Het plan zal na zes jaar opnieuw geëvalueerd worden.

De geografische lagen zijn beschikbaar door middel van ons Belgisch portaal voor mariene data en informatie marieneatlas.be.

marieneatlas.be

kabels

thorntonbank