Rol van BMM

Bij een noodsituatie op zee treedt de OD Natuur en de Wetenschappelijke Dienst BMM. Experten van de BMM vertegenwoordigen het federale Wetenschapsbeleid in de structuur van het ANIP Noordzee, waar ze voornamelijk optreden als wetenschappelijke adviseurs ter voorkoming en inperking van verontreiniging en milieuschade op zee.

De belangrijkste taken zijn :

  • Het uitvoeren van een evaluatie van de aard en het gedrag van de geloosde verontreinigende stoffen, de ernst van de accidentele zeeverontreiniging en de mogelijke milieu-impact;

  • Het bijdragen aan de continue beeldvorming van de noodsituatie, door een combinatie van monitoring vanuit de lucht met het vliegtuig en het gebruik van geavanceerde mathematische modellen die de evolutie van vervuiling of verloren lading op het zee-oppervlak of in de waterkolom, over meerdere dagen kan simuleren. Dergelijke beeldvorming is cruciaal bij bestrijdingsoperaties.

  • De coördinatie van de wetenschappelijke monitoring van de impact van een verontreinigende stof, en de wetenschappelijke werkzaamheden in het kader van strandingen van dieren, in samenwerking met andere wetenschappelijke instellingen en experten.

  • De BMM is ook aangeduid als bevoegde overheid voor het verlenen van toestemming voor het gebruik van chemische pollutiebestrijdingsmiddelen op zee, in het bijzonder dispersanten, en voor het achterlaten van voorwerpen in zee tijdens de bestrijding.

Flinterstar incident Flinterstar polution simulation map