Beschermde mariene diersoorten

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderzoek van beschermde mariene diersoorten (Koninklijk Besluit van 21 december 2001, Staatsblad van 14 februari 2002). Medewerkers van het instituut zorgen ervoor dat een selectie van gestrande en incidenteel gevangen wettelijk beschermde diersoorten (met uitzondering van zeevogels) verzameld worden. Jaarlijks spoelen 50 tot 200 zeezoogdieren aan, vooral bruinvissen. Het onderzoek van zeezoogdieren is belangrijk, gezien ze ons informatie geven over trends in de populaties, problemen binnen de populatie, het effect van menselijke activiteiten, en uiteindelijk over de toestand van het mariene milieu in het algemeen.

Informatie over gestrande en bijgevangen zeezoogdieren en een selectie van waarnemingen, zijn beschikbaar op de website over zeezoogdieren. Deze website bevat ook informatie over wat het publiek kan doen bij het waarnemen van een gestrand zeezoogdier. Deze informatie werd ook opgenomen in een gids samengesteld in het kader van de Kustwacht.

Onderzoek van zeevogels wordt uitgevoerd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). Het Sea Life Blankenberge verzorgt zieke of gekwetste aangespoelde zeehonden.

gestrande bruinvis