Kabels en pijpleidingen

Projects »


Het Belgisch deel van de Noordzee wordt doorkruist door talrijke kabels en pijpleidingen: 3 gaspijpleidingen, 27 telecommunicatiekabels (niet allemaal in gebruik) en 5 elektriciteitskabels. Weldra zal ook de Nemo-hoogspanningskabel worden aangelegd tussen Richborough in Groot-Brittannië en Zeebrugge. In het Belgisch deel van de Noordzee bevinden zich geen oliepijpleidingen.

De gaspijpleidingen zijn:

  • De Zeepipe-pijpleiding die de Distrigaz terminal in de haven van Zeebrugge verbindt met een pijpleiding in Noorwegen;
  • De Interconnector-pijpleiding die Zeebrugge verbindt met Bacton (oostkust Engeland);
  • De NorFra-pijpleiding (tegenwoordig Franpipe genoemd) tussen Noorwegen en de haven van Duinkerke.

kabels map

Deze gaspijpleidingen hebben een diameter van ongeveer 1 meter. Ze worden 70 centimeter tot 2 meter diep ingegraven in de zeebodem en worden daarna nog bedekt met beschermend grind.

De telecommunicatiekabels worden meestal 60 tot 90 centimeter diep in de zeebodem ingegraven. Er zijn 2 soorten kabels: coaxkabels en glasvezelkabels. De coaxkabels, waarvan nog één in gebruik is, zijn gelegd tussen 1950 en 1988. Sinds de introductie van de glasvezelkabel in de jaren tachtig worden enkel nog deze kabels gelegd.

De totale lengte van de gaspijpleidingen binnen het Belgisch deel van de Noordzee is 163 km. De telecommunicatiekabels zijn goed voor een lengte van 914 km en de lengte van de tot eind 2016 aangelegde elektriciteitskabels is 220 km.

Door de bouw van windmolenparken in de Noordzee zal het aantal hoogspanningskabels voor elektriciteitstransport in de toekomst sterk toenemen. Midden 2016 zijn al 9 kabelvergunningen afgeleverd (1 kabel voor Mermaid, Northwester 2, Nobelwind, Seastar, Northwind, Rentel en 2 kabels voor Belwind, C-Power en Norther). Enkel de 5 kabels voor Northwind, Belwind en C-Power zijn al geïnstalleerd en in gebruik.

Met de goedkeuring van het Marien Ruimtelijk Plan werd het leggen van kabels en pijpleidingen meer gestructureerd door het voorzien van een corridor voor kabels en pijpleidingen.

kabels